Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Jackpoint Oy (Y-tunnus: 1958158-9) Sarvvikinpiha 2, 02390

Sarvvik

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marko Tuominen Puhelin +358 400 848636

Sähköposti marko@jackpoint.fi

REKISTERIN NIMI

Jackpoint Finland Oyj:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Jackpoint Finlandin asiakkaaksi, ostanut

Jackpointilta tavaraa ja/tai osallistuu Jackpoint Finlandin Oyj:n

järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Jackpoint Finlandin asiakasrekisterin

ylläpitäminen sekä asiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä

käytetään myös kadonneiden korttien seurantaan. Tietoja voidaan

käyttää Jackpoint Finlandin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin

tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön

tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään

henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Jackpoint Finlandin omissa

rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja

ulkopuolisille tahoille. Jackpoint Finlandin saattaa käyttää asiakas- ja

palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa

rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille

teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Jackpoint

Finlandin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Töölö Gymilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot

sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla

siitä Jackpoint Finlandin asiakaspalveluun, sähköpostitse

info@jackpoint.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi

• Sähköpostiosoite

• Postiosoite

• Puhelinnumero

• Tiedot käsitellyistä tilauksista

• Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Jackpointi

:n käytössä, paitsi Jackpoint Finlandin käyttäessä ulkoista

palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen

tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Jackpoint Finlandin ulkopuolelle

tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi

luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä

lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin

ulkopuolelle, ellei se ole Jackpoint Finlandin tai sen yhteistyökumppanin

teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei

lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus

edellyttää Jackpoint Finlandin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

Rekisteri sijaitsee Jackpoint Finlandin salasanasuojatulla palvelimella.